Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12, 120/12, 16/17) i Bodovne liste – rezultata testiranja Povjerenstva za provedbu provjere znanja i sposobnosti kandidata koji su se prijavili na Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, pomoćnik direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije donosi

O D L U K U o izboru kandidata za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Turističkom uredu Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije

Na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Turističkom uredu Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije na radno mjesto stručni suradnik za turizam prima se Luka Sabo, s podacima kao u prijavi.

Pomoćnik direktora Turističkog ureda:
Josip Mikolčić, prof.