Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije
Augusta Šenoe 1, 33000 Virovitica
Tel. / Fax. 033 726 069
E-mail: ured@tzvpz.hr
www.tzvpz.hr

Turistička zajednica grada Virovitice
Trg kralja Tomislava 1, 33000 Virovitica
Tel. / Fax. 033
E-mail: ured@tz-virovitica.hr
www.tz-virovitica.hr

Turistička zajednica grada Slatine
Trg Sv. Josipa 1, 33520 Slatina
Tel. / Fax. 033 553 629
E-mail: tz-grada-slatine@vt.t-com.hr
www.tz-slatina.hr

Turistička zajednica grada Orahovice
Trg Sv. Florijana bb, 33515 Orahovica
Tel. / Fax. 033 673 540
E-mail: tzgorahovica@tzgorahovica.hr
www.tzgorahovica.hr

Turistička zajednica općine Pitomača
Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača
Tel. 033 782 860
E-mail: turisticka@pitomaca.hr
www.pitomaca.hr

Turistička zajednica općine Čačinci
Trg kardinala Franje Kuharića 2, 33514 Čačinci
Tel. 033 684 204
E-mail: info-tz@cacinci.hr
www.tz-cacinci.hr

[g-gallery gid=”420″ random=”1″]