Statut Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije

Godišnji program rada TZVPŽ za 2021. godinu s financijskim planom

Odluka o iznosu turističke pristojbe na području VPŽ za 2022. i 2023.

Marketinški plan turizma Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2019. – 2025.

Strateški marketinški plan turizma Slavonije s planom brendiranja za razdoblje 2019. – 2025.

Akcijski plan za razvoj cikloturizma prekograničnog područja Virovitičko-podravske županije i Grada Barcsa – ENGLESKI

Akcijski plan za razvoj cikloturizma prekograničnog područja Virovitičko-podravske županije i Grada Barcsa

Odluka Turističkog vijeća TZVPŽ o potporama

Odluka o visini turističke pristojbe na području Virovitičko-podravske županije za 2020. i 2021. godinu.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga

Operativni plan razvoja cikloturizma na području Virovitičko-podravske županije

Program rada Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu s financijskim planom

Članovi tijela Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije

Županijska razvojna strategija 2011. – 2013.

Master plan turizma VPŽ 2009. – 2019.

TZVPŽ – Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

TZVPŽ – odluka o odabiru

TZVPŽ – obavijest o nepostojanju sukoba interesa

TZVPŽ – imenovanje stručnog povjerenstva

Izjava – Sanja Galović

Izjava – Luka Sabo

Izjava – Josip Mikolčić

Izjava i obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Odstupnica – Igor Tomljanović

TZVPŽ – PLAN NABAVE 2018.

Izjava – sukob  interesa Martina Jakelić

Odluka – Stručno povjerenstvo za nabavu

Hrvoje_Šimunović_izjava

Igor_Andrović_izjava

Ivan_Obrovac_izjava

Ivica_Škrobot_izjava

Lic_izjava

Marika_Marić_izjava

Mijo_Pavelko_izjava

Nedjeljka_Županić_izjava

Pavle_Jović_izjava

Renato_Šafranko_izjava

Rikard_Bakan_izjava

Snjezana_Mlinarić_izjava

Tatjana_Arnold_Sabo_izjava

Vesna_Mustač_izjava

Izvješće o radu za 2016. godinu

Izvješće o radu za 2017. godinu

Izvješće o radu za 2018. godinu

Izvješće o radu za 2019. godinu

Aleksandra Samardžija – izjava

Anto Škraba – izjava

Darija Švajcer Klepač – izjava

Darko Mužar – izjava

Dražen Klier – izjava

Ellen Tomljanović Berlančić – izjava

Igor Grepo – izjava

Irena Bosnić – izjava

Ivan Kelečić – izjava

Ivana Poljak – izjava

Ivica Grubišić – izjava

Marijan Požežanac – izjava

Marinko Barčan – izjava

Natalija Kožić Lukačević – izjava

Plan nabave 2021.

Godišnji program rada TZVPŽ za 2022. godinu

TZVPŽ – IZVJEŠĆE O RADU ZA 2021.

TZVPŽ – IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA NADZOR ZA 2021.

Strategija razvoja turizma VPŽ do 2030.

Odluka o izboru i imenovanju direktorice 2022.