EV13 GAP je nastavak projekta ‘Drava4enjoy’ kojim je započeta izgradnja biciklističke infrastrukture u Virovitičko-podravskoj županiji i stvaranje niza drugih uvjeta za razvoj cikloturističke ponude na destinaciji. Kroz ‘Drava4Enjoy’ rekonstruirana je kurija Janković, koja je zatim prenamijenjena u hotel, koji za cilj ima osigurati smještaj u rangu bike & bed standarda, posebice jer je polazišna točka važne biciklističke manifestacije – Panonsko-bilogorskog rekreativnog MTB maratona. Da bi to bilo moguće potrebno je dograditi dodatne sadržaje, što će se realizirati kroz projekt EV13 Gap. Potrebno je napomenuti da se kurija Janković nalazi u mjestu Kapela Dvor, na manje od 1 km udaljenosti od rute EV13.

Stoga će se kroz provedbu projekta rekonstruirati bivša gospodarska zgrada pored kurije Janković te izgraditi i jedna nova, a koje će imati sadržaje koji su izravno usmjereni na cikloturiste te one sadržaje koji mogu obogatiti njihov boravak. Riječ je o spremištu za bicikle, svlačionicama za bicikliste, dodatnim svlačionicama sa tuševima, zatim tematskom odmorištu ‘Vrt leptira’ te o manjem wellnessu i vinskom baru. Od lokacije projekta do granice s Mađarskom predviđeno je označavanje takozvane ‘sigurne rute’ koja ide makadamskim putevima od nogometnog igrališta preko polja. Također će se postaviti 4 samostalne stanice za popravak bicikala.

Kod mađarskog partnera, grada Barcsa, glavna investicija odnosi se na izgradnju biciklističke staze koja prolazi neposredno uz rijeku Dravu od mjesta Drávatamási do izletišta na obali rijeke u gradu Barcsu. Staza je duga 8,5 km, a uz nju će se postaviti odmorišta za bicikliste. Biciklistička staza će se nadovezati na već postojeću stazu, a kada se završi, ta dionica će biti dio neprekidne biciklističke staze dužine 120 km koja vodi prema Mohacsu.

Kao ostale aktivnosti valja spomenuti organizaciju MTB kampa za mlade po završetku izgradnje, a koji će okupiti mlade iz Hrvatske i Mađarske. Zatim slijedi biciklističko natjecanje, odnosno Panonsko-bilogorski rekreativnog MTB maraton te niz promotivnih aktivnosti koje će vršiti Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije.

KLJUČNE AKTIVNOSTI PROJEKTA

1. Razvoj pratećih sadržaja za cikloturiste i turističkih sadržaja u turističko-edukacijskom centru Kapela Dvor – izgradnja nove zgrade te dogradnja postojeće gospodarske zgrade u kojima će se nalaziti spremište za bicikle, prostor za popravak bicikala, svlačionice, vinski bar te manji wellness.

2. Izgradnja biciklističke staze od mjesta Drávatamási do Barcsa u dužini od 8,5 km

3. Označavanje sigurne rute od turističko-edukacijskog centra u Kapela Dvoru do državne granice

4. Razvoj mreže servisnih stanica za bicikle

5. Izrada prekograničnog akcijskog plana za razvoj cikloturizma

6. Biciklistički kamp za mlade

7. Biciklističko natjecanje

CILJEVI PROJEKTA

Opći cilj:

Razvoj ekološki prihvatljivih turističkih proizvoda i stvaranje održive prekogranične cikloturističke destinacije.

Specifični ciljevi:

1. Razviti biciklističku infrastrukturu koja nedostaje na ruti EuroVelo 13 kako bi se stvorila cjelovita i atraktivna cikloturistička destinacija.

2. Kroz razvoj dodatnih sadržaja za bicikliste, povećati atraktivnost prekogranične cikloturističke destinacije između gradova Virovitice i Barcsa.