Lovački dom ‘Djedovica’

Hrvatske šume d.o.o. – Šumarija Voćin

Trg Gospe Voćinske 4, 33522 Voćin

Tel. +385 33 565 137