Akcijski plan za razvoj cikloturizma prekograničnog područja Virovitičko-podravske županije i Grada Barcsa – ENGLESKI

Akcijski plan za razvoj cikloturizma prekograničnog područja Virovitičko-podravske županije i Grada Barcsa

Odluka Turističkog vijeća TZVPŽ o potporama

Odluka o visini turističke pristojbe na području Virovitičko-podravske županije za 2020. i 2021. godinu.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga

Operativni plan razvoja cikloturizma na području Virovitičko-podravske županije

Program rada Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu s financijskim planom

Statut Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije

Članovi tijela Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije

Županijska razvojna strategija 2011. – 2013.

Master plan turizma VPŽ 2009. – 2019.

TZVPŽ – Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

TZVPŽ – odluka o odabiru

TZVPŽ – obavijest o nepostojanju sukoba interesa

TZVPŽ – imenovanje stručnog povjerenstva

Izjava – Sanja Galović

Izjava – Luka Sabo

Izjava – Josip Mikolčić