Tematske rute

Vinogradska ruta

Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije Augusta Šenoe 1, 33000 Virovitica Tel. / Fax. 033 726 069 E-mail: ured@tzvpz.hr www.tzvpz.hr Turistička zajednica grada Virovitice Trg kralja Tomislava 1, 33000 Virovitica Tel. / Fax. 033 721 241 E-mail: virovitica@hi.t-com.hr www.virovitica.hr Turistička zajednica grada Slatine Trg Sv. Josipa 1, 33520 Slatina Tel. / Fax. 033 553 629 E-mail: tz-grada-slatine@vt.t-com.hr [...]

Rekreacijska ruta

Seosko imanje 'Zlatni klas' Otrovanec 228, 33405 Pitomača Tel. 033 714 114; 098 9028 208 www.zlatni-klas.hr zlatni.klas.otrovanec@vt.t-com.hr Pustara Višnjica Višnjica bb, 33520 Slatina Tel. 033 401 652 www.visnjica.hr visnjica@visnjica.hr Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije Augusta Šenoe 1, 33000 Virovitica Tel. / Fax. 033 726 069 E-mail: ured@tzvpz.hr www.tzvpz.hr Turistička zajednica grada Virovitice Trg kralja Tomislava 1, [...]

Park prirode Papuk

Park prirode Papuk Trg gospe Voćinske bb, 33522 Voćin Tel. +385 34 313 030 E-mail: kontakt@pp-papuk.hr www.pp-papuk.hr Planinarski dom Jankovac Tel. +385 33 8987 015 E-mail: jelka.pavlovic@hrsume.hr www.pd-jankovac.com Arboretum Lisičine Hrvatske šume d.o.o. Šumarija Voćin, Trg Gospe Voćinske bb, 335422 Voćin Tel. +385 33 565 137 E-mail: sumarija-vocin@hrsume.hr www.vocin.hr/arboretum Orahovačko jezero Turistička zajednica grada Orahovice [...]

Muzejska ruta

Preradovićev muzej Grabrovnica 96, 33405 Pitomača Tel. +385 33 782 860 E-mail: turisticka@pitomaca.hr www.pitomaca.hr Gradski muzej Virovitica Trg bana Josipa Jelačića 23, 33000 Virovitica Tel. +385 33 722 127 E-mail: info@muzejvirovitica.hr www.muzejvirovitica.hr Samostanski muzej Virovitica Franjevački samostan Zvonimirov trg 8, 33000 Virovitica Tel. +385 33 726 731 E-mail: fra.virovitica@ofm.hr www.franjevci-vtc.hr Zavičajni muzej Slatina Šetalište Julija [...]

Lovačka ruta

Mozart tours Kinkovo bb, 33404 Špišić Bukovica Tel. 033 801 000 www.hunting-croatia.net www.hotelmozart.hr info@hotelmozart.hr Pustara Višnjica d.o.o. Višnjica bb, 33520 Slatina Tel. 033 401 652 www.visnjica.hr visnjica@visnjica.hr Jošavac d.o.o. Vladimira Nazora 400, 33520 Slatina Tel. 033 551 436 www.josavac.hr lovacka.kuca@josavac.hr [g-gallery gid="491" random="1"]

Hodočasnićka ruta

Crkva Sv. Vida Strossmayerova 18, 33405 Pitomača Tel. +385 33 782 734 Crkva Sv. Roka Zvonimirov trg 8, 33000 Virovitica Tel. +385 33 726 731 Crkva Sv. Terezije Avilske Trg Sv. Terezije 2, 33410 Suhopolje Tel. +385 33 771 274 Crkva Sv. Ilije Proroka i Mjesto molitve Trg kralja Zvonimira 10, 33411 Gradina Tel. +385 [...]

Gastro ruta

Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije Augusta Šenoe 1, 33000 Virovitica Tel. / Fax. 033 726 069 E-mail: ured@tzvpz.hr www.tzvpz.hr Turistička zajednica grada Virovitice Trg kralja Tomislava 1, 33000 Virovitica Tel. / Fax. 033 721 241 E-mail: virovitica@hi.t-com.hr www.virovitica.hr Turistička zajednica grada Slatine Trg Sv. Josipa 1, 33520 Slatina Tel. / Fax. 033 553 629 E-mail: tz-grada-slatine@vt.t-com.hr [...]

Festivali i manifestacije

Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije Augusta Šenoe 1, 33000 Virovitica Tel. / Fax. 033 726 069 E-mail: ured@tzvpz.hr www.tzvpz.hr Turistička zajednica grada Virovitice Trg kralja Tomislava 1, 33000 Virovitica Tel. / Fax. 033 E-mail: ured@tz-virovitica.hr www.tz-virovitica.hr Turistička zajednica grada Slatine Trg Sv. Josipa 1, 33520 Slatina Tel. / Fax. 033 553 629 E-mail: tz-grada-slatine@vt.t-com.hr www.tz-slatina.hr Turistička [...]

Etno ruta

Seosko imanje 'Zlatni klas' Otrovanec 228, 33405 Pitomača Tel. 033 714 114; 098 9028 208 www.zlatni-klas.hr zlatni.klas.otrovanec@vt.t-com.hr Pustara Višnjica Višnjica bb, 33520 Slatina Tel. 033 401 652 www.visnjica.hr visnjica@visnjica.hr [g-gallery gid="408" random="1"]

Eko škole u prirodi

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije – Informativno-edukativni centar u Noskovačkoj Dubravi Augusta Šenoe 1, 33000 Virovitica Tel. 033 722 033 www.virovitica-nature.hr info@virovitica-nature.hr Pustara Višnjica Višnjica bb, 33520 Slatina Tel. 033 401 652 www.visnjica.hr visnjica@visnjica.hr [g-gallery gid="386" random="1"]